Nuestros productos

Insecticidas

A.I. Concentración y formulación
Abamectin 1% GR, 18g/L EC, 30g/L EW, 50g/L EC
Acetamiprid 30g/L EC, 20% SP
Bacillus thuringiensis 32000 IU/mg WP
Bifenthrin 100g/L EC,100g/L SC
Bifenazate 430g/L SC
Buprofezin 25% WP, 250g/L SC
Chlorantraniliprole 300g/L SC, 35% WG
Chlorfenapyr 360g/L SC
Chlorpyrifos 15% GR, 480g/L EC
Clothianidin 200g/L SC, 50% WG
Cyromazine 80% WG
Diazinon 600g/L EC
Dinotefuran 40% SG
Emamectin benzoate 5% WG, 30% WG, 50g/L EC
Etoxazole 200g/L SC
Fenitrothion 450g/L EC
Fipronil 3% GR, 100g/L SC, 80% WG
Flonicamid 250g/L SC, 50% WG
Fosthiazate 10% GR, 960g/L SC
Imidacloprid 25% WP, 350g/L SC, 70% WG
Indoxacarb 150g/L EC, 30% WG
Lambda-cyhalothrin 50g/L EC, 250g/L CS
Lufenuron 50g/L EC
Metaflumizone 330g/L SC
Niclosamide 70% WP
Pymetrozine 50% WG
Spinosad 480g/L SC
Spirotetramat 240g/L SC
Thiamethoxam 25% WG, 75% WG
Tolfenpyrad 300g/L SC
Abamectin + Chlorantraniliprole 17g/L + 43g/L SC
Abamectin + Fosthiazate 10g/L + 50g/L CS
Acetamiprid + Flonicamid 20% + 30% WG
Bifenthrin + Clothianidin 1% + 1% GR
Chlorantraniliprole + Bifenthrin 106g/L + 160g/L SC
Chlorantraniliprole + Cyfluthrin 0.5% + 0.5% GR
Chlorantraniliprole + Emamectin benzoate 30% + 5% WG
Chlorantraniliprole + Lambda-cyhalothrin 100g/L + 50g/L ZC
Chlorantraniliprole + Thiamethoxam 0.3% + 0.7% GR, 0.4% + 1.2% GR
Chlorpyrifos + Cypermethrin 500g/L + 50g/L EC
Emamectin benzoate + Indoxacarb 40g/L + 120g/L SC
Flonicamid + Nitenpyram 10% + 20% WG
Lambda-cyhalothrin + Clothianidin 135g/L + 145g/L ZC
Lambda-cyhalothrin + Thiamethoxam 106g/L + 141g/L ZC
Lufenuron + Emamectin benzoate 40% + 5% WG
Pymetrozine + Nitenpyram 60% + 20% WG
Spinosad + Bifenthrin 112g/L + 128g/L SC
Spinosad + Methoxyfenozide 110g/L + 220g/L SC
Spirotetramat + Buprofezin 130g/L + 260g/L SC
Spirotetramat + Imidacloprid 110g/L + 110g/L SC

La innovación ayuda a la agricultura

Nuestros productos

Trabaje con nosotros

+ 86 22 23707836
C 312, Hi Tech Information Plaza, Huayuan, Tianjin City, China